Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 543/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Rzeszowie z 2016-12-16

Sygn. akt II K 543/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Katarzyna Baryła

Protokolant K. A.

przy udziale oskarżyciela publicznego Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla miasta R. S. S. oraz oskarżycielki posiłkowej D. W.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 17 sierpnia 2016 r., 5 września 2016 r., 19 września 2016 r., 3 października 2016 r., 24 października 2016 r., 7 listopada
2016 r., 21 listopada 2016 r. oraz 9 grudnia 2016 r.

sprawy karnej

1. K. S.

s. K. i B. zd. D.

ur. (...) w R.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 09 lutego 2016 roku w mieszkaniu przy ulicy (...)
(...) w R., działając wspólnie i w porozumieniu z P. T. i K. P. używając przemocy wobec D. W., polegającej na duszeniu, uderzaniu pięściami, kopaniu po całym ciele, w tym również po głowie oraz szarpaniu, a także grożąc pozbawieniem życia, dokonali kradzieży telewizora marki S. wartości 400 złotych stanowiącego własność w/w, powodując jedocześnie u pokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci urazu głowy ze wstrząśnieniem mózgu, urazu klatki piersiowej ze złamaniem żeber VII-IX po stronie prawej, złamania 4 kręgu lędźwiowego, urazu lewego barku i ogólnych potłuczeń, stanowiących naruszenie czynności narządów ciała na okres trwający dłużej niż 7 dni,

to jest o przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

2. K. P.

s. B. i R. zd. R.

ur. (...) w R.

oskarżonego o to, że:

II.  w dniu 09 lutego 2016 roku w mieszkaniu przy ulicy (...)
(...) w R., działając wspólnie i w porozumieniu z K. S. i P. T. używając przemocy wobec D. W., polegającej na duszeniu, uderzaniu pięściami, kopaniu po całym ciele, w tym również po głowie oraz szarpaniu, a także grożąc pozbawieniem życia, dokonali kradzieży telewizora marki S. wartości 400 złotych stanowiącego własność w/w, powodując jedocześnie u pokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci urazu głowy ze wstrząśnieniem mózgu, urazu klatki piersiowej ze złamaniem żeber VII-IX po stronie prawej, złamania 4 kręgu lędźwiowego, urazu lewego barku i ogólnych potłuczeń, stanowiących naruszenie czynności narządów ciała na okres trwający dłużej niż 7 dni,

to jest o przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

3. P. T.

s. W. i J. zd.P.

ur. (...) w R.

oskarżonego o to, że:

III.  w dniu 09 lutego 2016 roku w mieszkaniu przy ulicy (...)
(...) w R., działając wspólnie i w porozumieniu z K. S. i K. P. używając przemocy wobec D. W., polegającej na duszeniu, uderzaniu pięściami, kopaniu po całym ciele, w tym również po głowie oraz szarpaniu, a także grożąc pozbawieniem życia, dokonali kradzieży telewizora marki S. wartości 400 złotych stanowiącego własność w/w, powodując jedocześnie u pokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci urazu głowy ze wstrząśnieniem mózgu, urazu klatki piersiowej ze złamaniem żeber VII-IX po stronie prawej, złamania 4 kręgu lędźwiowego, urazu lewego barku i ogólnych potłuczeń, stanowiących naruszenie czynności narządów ciała na okres trwający dłużej niż 7 dni,

to jest o przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

IV.  w dniu 10 lutego 2016 r. w R., wbrew przepisom ustawy posiadał środek odurzający w postaci marihuany o masie netto 0,358 grama

to jest o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

u z n a j e

oskarżonego K. S. za winnego popełnienia czynu powyżej w wyroku w pkt. I opisanego stanowiącego występek z art. 280 § 1 k.k. i art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

i za to na podstawie art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k.

s k a z u j e

go na karę 7 (siedem) lat pozbawienia wolności;

na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonego K. S. do zapłaty na rzecz pokrzywdzonej D. W. kwoty 10 000 zł (dziesięć tysięcy) tytułem zadośćuczynienia w części;

na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu K. S. okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 10.02.2016 r., godz. 06.00 do dnia 16.12.2016 r., po przyjęciu iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

u z n a j e

oskarżonego K. P. za winnego popełnienia czynu powyżej w wyroku w pkt. II opisanego stanowiącego występek z art. 280 § 1 k.k. i art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

i za to na podstawie art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k.

s k a z u j e

go na karę 6 (sześć) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonego K. P. do zapłaty na rzecz pokrzywdzonej D. W. kwoty 10 000 zł (dziesięć tysięcy) tytułem zadośćuczynienia w części;

na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu K. P. okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 09.02.2016 r., godz. 21.10 do dnia 16.12.2016 r., po przyjęciu iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

u z n a j e

oskarżonego P. T. za winnego popełnienia czynu powyżej w wyroku w pkt. III opisanego stanowiącego występek z art. 280 § 1 k.k. i art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

i za to na podstawie art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k.

s k a z u j e

go na karę 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności

na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonego P. T. do zapłaty na rzecz pokrzywdzonej D. W. kwoty 10 000 zł (dziesięć tysięcy) tytułem zadośćuczynienia w części;

u z n a j e

oskarżonego P. T. za winnego popełnienia czynu powyżej w wyroku w pkt. IV opisanego stanowiącego występek z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

i za to na podstawie powołanego przepisu

s k a z u j e

go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności

na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk oraz art. 86 § 1 kk w miejsce wyżej orzeczonych jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeka wobec oskarżonego P. T. karę łączną 7 (siedmiu) lat i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności;

na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu P. T. okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 09.02.2016 r., godz. 21.10 do dnia 16.12.2016 r., po przyjęciu iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

na podstawie art. 627 § 1 kpk w zw. z art. 633 kpk zasądza od oskarżonych K. S., K. P. oraz P. T. na rzecz oskarżycielki posiłkowej D. W. kwoty po 672 zł (sześćset siedemdziesiąt dwa) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

na podstawie art. 618 § 1 pkt. 11 kpk zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. E. B. Kancelaria Adwokacka w R. kwotę 738 zł (siedemset trzydzieści osiem) tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu P. T. w postępowaniu przygotowawczym z urzędu;

na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 633 kpk zasądza od oskarżonego K. S. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 3 146,21 zł (trzy tysiące sto czterdzieści sześć złotych dwadzieścia jeden groszy) tytułem zwrotu kosztów sądowych związanych z udziałem oskarżonego w sprawie;

na podstawie art. 627 kpk i art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 633 kpk zasadza od oskarżonych K. P. oraz P. T. kwoty po 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset) od każdego tytułem zwrotu w części kosztów sądowych związanych z udziałem oskarżonych w sprawie, a w pozostałym zakresie wydatkami związanymi z udziałem oskarżonych obciąża Skarb Państwa.

SSR Katarzyna Baryła

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Antonik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Baryła
Data wytworzenia informacji: