Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
259

II K 649/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-09-19

Data publikacji: 2017-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zgodnie z przepisem art. 107 kk oraz art. 108 kk zatarcie skazania możliwe jest z upływem odpowiednich okresów od daty wykonania orzeczonej kary, przy czym w przypadku kilku skazań dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań. powyższe oznacza, iż jeżeli osoba była kilkukrotnie karana nie dzieje się tak, iż każde skazanie zaciera się z upływem odpowiedniego okresu określonego na podstawie przepisów art. 107 kk, a z chwilą zatarcia ostatniego ze skazań, chyba że do popełnienia kolejnego przestępstwa dojdzie już po upływie okresu wymaganego dla zatarcia uprzedniego skazania
Sygn. akt II K 649/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie w II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – Katarzyna Baryła Protokolant – I. D. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla miasta R. – M. K. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22.08.2016 r., 17.11.2016 r., 16.02.2017 r., 20.04.2017 r., 20.07.2017 r., 19.09.2017 r. sprawy: A. R. . s. B. i C. zd. Ś. ur. (...) w R. oskarżonego o to, że: w dniu 04.08.2015 r. około godz. 18.1
Czytaj więcej»

II K 303/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 279 § 1 kk. iż odpowiedzialności karnej podlega osoba, która dokonuje zaboru cudzej rzeczy w celu jej przywłaszczenia, przy czym zabór ten jest dokonywany po uprzednim włamaniu, tj. usunięciu zabezpieczenia, jakie chroniło rzecz. Realizacja tego czynu polega więc na działaniu sprawcy, związanym z przełamaniem zabezpieczenia, a następnie przejęciem we władanie kradzionych przedmiotów. Bez znaczenia jest natomiast dalszy sposób postępowania ze skradzioną rzeczą, o ile sprawca postępuje wbrew woli właściciela, pozbawia go władztwa nad rzeczą, obejmując ją sam we władanie, postępując z nią jak właściciel lub inny uprawniony podmiot. Ten dalszy sposób postępowania może polegać również na wyrzuceniu rzeczy, co stanowi de facto rozporządzenie mieniem, jednostronną czynność prawną.
Sygn. akt II K 303/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Katarzyna Baryła Protokolant (...) przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla miasta R. – S. S. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 4 października 2016r., 8 grudnia 2016r. oraz 23 marca 2017 r. sprawy karnej E. Ś. c. K. i A. zd. M. ur. (...) w R. oskarżonej o to że : w bliżej nieokreślonym czasie, nie wcześniej jak w dniu 20 sier
Czytaj więcej»

II K 649/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-10-04

Data publikacji: 2017-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zgodnie z przepisem art. 107 kk oraz art. 108 kk zatarcie skazania możliwej jest z upływem odpowiednich okresów od daty wykonania orzeczonej kary, przy czym w przypadku kilku skazań dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań. Powyższe oznacza, iż jeżeli osoba była kilkukrotnie karana nie dzieje się tak, iż każde skazanie zaciera się z upływem odpowiedniego okresu określonego na podstawie przepisów art. 107 kk, a z chwilą zatarcia ostatniego ze skazań, chyba że do popełnienia kolejnego przestępstwa dojdzie już po upływie okresu wymaganego dla zatarcia uprzedniego skazania
Sygn. akt II K 649/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 19 września 2017 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 4 sierpnia 2016 r. A. R. kierował samochodem osobowym marki N. (...) o nr rej. (...) , jechał ulicą (...) w kierunku ul. (...) w R. . Około godz. 18.10 oskarżony nie zatrzymał się przed poprzedzającym go pojazdem – samochodem marki B. (...) o nr rej. (...) , którym kierował M. L. (1) , który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu ustąpienia im pierwszeństwa. A. R. kiero
Czytaj więcej»

II K 303/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-04-19

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 279 § 1 kk. iż odpowiedzialności karnej podlega osoba, która dokonuje zaboru cudzej rzeczy w celu jej przywłaszczenia, przy czym zabór ten jest dokonywany po uprzednim włamaniu, tj. usunięciu zabezpieczenia, jakie chroniło rzecz. Realizacja tego czynu polega więc na działaniu sprawcy, związanym z przełamaniem zabezpieczenia, a następnie przejęciem we władanie kradzionych przedmiotów. Bez znaczenia jest natomiast dalszy sposób postępowania ze skradzioną rzeczą, o ile sprawca postępuje wbrew woli właściciela, pozbawia go władztwa nad rzeczą, obejmując ją sam we władanie, postępując z nią jak właściciel lub inny uprawniony podmiot. Ten dalszy sposób postępowania może polegać również na wyrzuceniu rzeczy, co stanowi de facto rozporządzenie mieniem, jednostronną czynność prawną.
Sygn. akt II K 303/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 23 marca 2017 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: E. Ś. (1) zamieszkuje wspólnie z mężem R. Ś. w R. przy ul. (...) mieszkanie nr (...) , w tym samym bloku właścicielem mieszkania nr (...) był J. G. (1) . Pokrzywdzony odziedziczył mieszkanie po wujku, do mieszkania tego przynależała znajdująca się w części wspólnej piwnica. Wujek J. G. będąc posiadaczem piwnicy założył na drzwiach do niej zabezpieczenia w postaci specjalnej zasuwy oraz kłódk
Czytaj więcej»

II K 902/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-03-20

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zauważyć należy, iż ocena stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu z art. 178a § 1 kk, jej stopniowalność, pomimo powszechnego i jak najbardziej słusznego przekonania o społecznej szkodliwości tegoż występku, również z uwagi częstość jego popełniania, jest jak najbardziej dopuszczalna. Żaden z przepisów kodeksu karnego nie nakazuje Sądowi w tym przypadku dokonania oceny stopnia winy, czy też społecznej szkodliwości tego rodzaju występku, jako bezwzględnie wyższy niż nie znaczny. Na stopień społecznej szkodliwości tylko abstrakcyjnie wskazuje ustawowe zagrożenie karą określone w art. 178a § 1 kk, które również nie wyklucza, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, stosowania dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania.
Sygn. akt II K 902/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Baryła Protokolant: A. P. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla miasta R. P. P. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 11.08.2016 r., 18.10.2016 r., 15.12.2016 r. oraz 09.03.2017 r. sprawy karnej: D. A. c. A. i M. zd. G. ur. (...) w R. oskarżonej o to że : w dniu 30 października 2015 roku ok. godz. 8:35 w R. na ul. (
Czytaj więcej»

II K 1007/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 1007/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 10 stycznia 2017 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: L. W. (1) zamieszkuje wspólnie z J. W. (1) w R. przy ul. (...) mieszkanie nr (...) . Oskarżony i J. W. (1) pozostawali przez kilkanaście lat w związku małżeńskim, który został unieważniony przez Sąd. Wymienione mieszkanie stanowi wyłączną własność L. W. (1) , a J. W. (1) zamieszkuje tam za jego zgodą. J. W. (1) nie ma pracy, ani innego źródła utrzymania, od wielu lat korzysta z pomocy pr
Czytaj więcej»

V GC 310/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-09-16

Data publikacji: 2015-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 310/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO w SR Elżbieta Mikuła-Sztuka Protokolant: sekr.sądowy Justyna Seidler po rozpoznaniu w dniu 2 września 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie, sprawy z powództwa (...) przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda (...) kwotę 17 932,09 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćset t
Czytaj więcej»

V GC 1149/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-07-06

Data publikacji: 2015-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 1149/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 24 czerwca 2015 r. Pozwem z dnia 10 lipca 2014 r. powód (...) Sp. z o.o. w Ś. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 313,65 zł z ustawowymi odsetkami o dnia 17 czerwca 2014 r. z tytułu odszkodowania z OC za okres najmu pojazdu zastępczego i kosztami. Nakazem zapłaty z dnia 14 lipca 2014r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie zasądził należność powoda objętą pozwem w całości. Pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniósł o oddalenie powództwa
Czytaj więcej»

V GC 1149/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-06-24

Data publikacji: 2015-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 1149/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO w SR Elżbieta Mikuła-Sztuka Protokolant: sekr.sądowy Justyna Seidler po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w Ś. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w Ś. kwotę 313,65 zł (trzysta trzynaście złoty
Czytaj więcej»

V GC 641/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-06-24

Data publikacji: 2015-08-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 641/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO w SR Elżbieta Mikuła-Sztuka Protokolant: sekr.sądowy Justyna Seidler po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w Ś. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w Ś. kwotę 799,76 zł (siedemset dziewięćdziesiąt
Czytaj więcej»