Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
274

II K 12/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2016-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 12/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie w II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Wioletta Zawora Protokolant – A. P. przy udziale oskarżyciela skarbowego J. K. z P. S. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.10.2015r., 18.11.2015r., 07.01.2016r., 31.03.2016r., 21.04.2016r. sprawy: T. F. s. K. i B. ur. (...) w J. oskarżonego o to, że : sprawując w okresie od 07.12.2011r. do 28.02.2013r. (uchwała (...) ) funkcję prezesa
Czytaj więcej»

II K 35/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-08-18

Data publikacji: 2016-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 35/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Wioletta Zawora Protokolant: Anna Pieczek przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów – J. K. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.05.2016r., 20.06.2016r., 18.08.2016r. sprawy przeciwko A. K. z d. D. s. K. i B. z d. P. ur. (...) w R. oskarżonego o to, że: w dniu 24.06.2012 r. w R. w celu osiągnięcia korzyści mająt
Czytaj więcej»

II K 35/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-09-27

Data publikacji: 2016-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. II K 35/14 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 07.05. 2012 r. przedstawiciel handlowy firmy (...) udała się wraz z kierownikiem firmy (...) M. N. do lokalu mieszczącego się przy ul. (...) w R. . Celem wizyty było udzielenie pożyczki gotówkowej oskarżonemu A. K. , który w/w okresie nosił nazwisko D. , w związku z wyrażoną wcześniej telefonicznie chęcią skorzystania z niej. Była to tzw. "chwilówka". Pr
Czytaj więcej»

II K 78/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-06-08

Data publikacji: 2016-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 78/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 12 maja 2016 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 18 stycznia 2016 r. K. B. (1) kierował samochodem osobowym marki O. (...) nr rej. (...) , jechał ulicą (...) w R. . Około godz. 13.15 oskarżony został zatrzymany przez funkcjonariusza Policji E. M. do kontroli drogowej. Podczas kontroli K. B. (1) został poddany badaniu stanu trzeźwości za pomocą A. , w pierwszym badaniu przeprowadzonym o godz. 13.19 uzyskał on wynik pozytywny – 0,36 mg/
Czytaj więcej»

II K 102/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-05-17

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Udzielający pomocy obejmować musi świadomością to, że podejmując określone czynności lub niewykonując ciążącego na nim obowiązku niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego w ten sposób ułatwia innej osobie popełnienie czynu zabronionego oraz obejmować świadomością, że czyni to w odniesieniu do konkretnego, scharakteryzowanego w (...)
Sygn. akt II K 102/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 27 marca 2017 roku Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Oskarżony M. K. i oskarżona A. K. zawarli, w dniu (...) r., związek małżeński, z którego posiadają dwoje małoletnich dzieci. W dniu (...) r. pomiędzy Bankiem (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. a kredytobiorcą – odpowiedzialnymi solidarnie za spłatę zadłużenia M. K. i A. K. zawarta została umowa kredytu budowlano – hipotecznego nr (...)- (..
Czytaj więcej»

II K 105/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-10-20

Data publikacji: 2016-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Mając na uwadze treść zarzutów oskarżony miał działać wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, co w świetle art. 18 § 1 kk oznacza, iż pomiędzy sprawcami winno istnieć porozumienie, co do wszystkich znamion, elementów popełnionego przestępstwa, mogło do niego dojść jeszcze przez rozpoczęciem czynności sprawczych poprzez uzgodnienia, jak i w (...)
Sygn. akt II K 105/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 26 września 2016 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: G. P. (1) do 2013 roku zamieszkiwał wspólnie z matką w mieszkaniu w R. przy ul. (...) . G. P. (1) posiada wykształcenie podstawowe, nie posiada wyuczonego zawodu, w przeszłości podejmował prace dorywcze jako kucharz, pomoc w kuchni, korzystał z pomocy (...) . G. P. (1) kilkukrotnie korzystał z pożyczek udzielanych przez (...) w W. , w dniu 8 czerwca 2006 r. zawarł umowę pożyczki na łączną
Czytaj więcej»

II K 114/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 114/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Rafał Mnich Protokolant - Anna Skalniak po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. sprawy karnej K. S. s. T. i H. ur. (...) w N. PESEL (...) oskarżonego o to, że: w dniu 2 lutego 2016r. około godziny 19:10 w R. na ulicy (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,89 promila, 0,93 promila alkoholu w wydychanym powietrzu
Czytaj więcej»

II K 121/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-12-11

Data publikacji: 2018-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: instytucja wymiaru kary łącznej nie ma służyć gratyfikacji dla sprawcy, nawet jeśli w warunkach zakładu karnego zachowuje się poprawnie, co jest zresztą jego obowiązkiem, a wyłącznie eliminować wielość kar z procesu ich wykonywania. Ewentualnie może wpłynąć na zmniejszenie wymiaru kary, w sytuacji bliskiego zbiegu, związku przyczynowo - (...)
Sygn. akt II K 121/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący SSR Katarzyna Baryła Protokolant Katarzyna Antonik przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie Ewy Bielańskiej - Białek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2017 r. sprawy T. K. s. W. i B. , zd. K. ur. (...) w R. skazanego prawomocnymi wyrokami: I Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 11 lipca 2006 r., sygn. akt X
Czytaj więcej»

II K 203/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-06-29

Data publikacji: 2016-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 203/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 9 czerwca 2016r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Od kwietnia 2015r. G. K. starał się o udzielenie mu przez (...) z/s w W. Oddział w R. kredytu hipotecznego w kwocie 220 000 zł na zakup mieszkania. W tej sytuacji została wszczęta procedura kredytowa, której prowadzeniem zajmowała J. P. zatrudniona na stanowisku doradcy klienta w (...) w R. . Na podstawie informacji uzyskanych od oskarżonego wypełniła ona wniosek o udzielenie kredytu hipotec
Czytaj więcej»

II K 240/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-04-03

Data publikacji: 2017-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W tym miejscu zauważyć należy, iż nie można zawsze utożsamiać faktu posiadania dokumentu prawa jazdy z posiadaniem uprawnień do kierowania pojazdami, co może wynikać chociażby z tego, iż nie każda osoba zobowiązania do zwrotu dokumentu czyni to. Nie można również uznać, iż jak miało to miejsce w stosunku do oskarżonego, posiadanie (...)
Sygn. akt II K 240/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 16 marca 2017 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Decyzją Prezydenta Miasta K. z dnia (...) ., (...) wobec oskarżonego R. S. (1) na podstawie art. 140 ust. 1 pkt. 4 (...) orzeczono cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi kat. B do czasu uzyskania wymaganych kwalifikacji w kat. B niezbędnych do kierowania pojazdami potwierdzonych pozytywnym wynikiem kontrolnego egzaminu sprawdzającego. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej
Czytaj więcej»