Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
276

IV P 32/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-09-23

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Zgodnie z art. 80 KP wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Pracodawca jest obowiązany wypłacić wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej. 2. Gdy pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia w ustalonym terminie, (...)
Sygn. akt IV P 32/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Ławnicy: Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa J. S. przeciwko (...) Sp. z o.o. w S. M. o wynagrodzenie I zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. w S. M. na rzecz powoda J. S. kwotę 8 679,31 zł (osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć
Czytaj więcej»

IV P 101/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-09-28

Data publikacji: 2016-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sięgnięcie po rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia może nastąpić w przypadku zaistnienia sytuacji kwalifikowanych, nacechowanych szczególnie nagannym zachowaniem pracownika, zagrażającym istotnym interesom pracodawcy. Wymaga zatem stosownej refleksji, analizy i wyważenia, zwłaszcza, że w przypadku niezadawalającej oceny współpracy z (...)
Sygn. akt IV P 101/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Ławnicy: Grażyna Domin Halina Szostkiewicz-Daraż Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 28 września 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa K. A. przeciwko Szkoła Podstawowa nr (...) w R. o przywrócenie do pracy I przywraca powoda K. A. do pracy u pozwanego Szkoły Podstawowej nr (...) w R.
Czytaj więcej»

IV P 129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-01-19

Data publikacji: 2015-10-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: Niewywiązywanie się przez pracodawcę z obowiązku rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy powoduje dla niego niekorzystne skutki procesowe wówczas gdy pracownik udowodni swoje twierdzenia za pomocą innych środków dowodowych niż dokumentacja dotycząca czasu pracy.
Sygn. akt IV P 129/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa M. P. przeciwko T. S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w R. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej I zasądza od
Czytaj więcej»

IV P 133/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Odmowa podporządkowania się poleceniom pracodawcy dotyczącym organizacji i sposobu wykonania umówionego rodzaju pracy, przebywania na terenie zakładu pracy i świadczenia pracy ( pozostawania w dyspozycji pracodawcy) stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. 2. Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi normalny (...)
Sygn. akt IV P 133/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Ławnicy: Halina Szostkiewicz-Daraż Edward Wajda Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 26 października 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa G. C. przeciwko K. Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU (...) w R. o odszkodowanie i o odprawę I oddala powództwo, II zasądza od
Czytaj więcej»

IV P 225/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-07

Data publikacji: 2016-03-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Skoro przepisy Kodeksu pracy nie przewidują możliwości - jak to jest w przypadku jednostronnych czynności prawnych - zakwestionowania przez pracownika rozwiązania umowy o pracę na podstawie porozumienia stron, możliwe jest to wyłącznie w trybie uchylenia się przez pracownika od skutków prawnych swego oświadczenia woli w wypadku gdyby (...)
Sygn. akt IV P 225/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Ławnicy: Anna Lampart Genowefa Puzio Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 7 października 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa W. P. przeciwko (...) Sp. z o.o. w J. o odszkodowanie I oddala powództwo, II zasądza od powoda W. P. na rzecz pozwanego (...) Sp. z o.o. w J. kwotę 1 715,92
Czytaj więcej»

IV P 231/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-01

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Sprawdzenie okoliczności, o których mowa w art. 52 § 1 pkt 1 kp powinno nastąpić w ramach wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, które należy wszcząć niezwłocznie a także sprawnie przeprowadzić. W przeciwnym wypadku dochodzi do uchybienia terminu z art. 52 § 2 kp.”
Sygn. akt IV P 231/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Ławnicy: Marian Bartnik Grażyna Domin Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 1 października 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa W. M. (1) przeciwko P. K. Sp. z o.o. z siedzibą w R. o odszkodowanie I zasądza od pozwanego P. K. Sp. z o.o. z siedzibą w R. na rzecz powoda W. M. (1) kwotę
Czytaj więcej»

IV P 253/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 253/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus Protokolant: Renata Pieczonka po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa P. B. i O. Ď. przeciwko Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z siedzibą w W. reprezentowanemu przez Marszałka Województwa (...) o zapłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonyc
Czytaj więcej»

IV P 265/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Istotą prowadzenia działaności gospodarczej jest działalność zarobkowa, w związku z tym, dla ustalenia czy działalność jest faktycznie wykonywana w myśl art 8a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. 2014 r., poz. 272) należy brać pod uwagę czy podmiot podejmuje działania (...)
Sygn. akt IV P 265/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa V. O. przeciwko Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z siedzibą w W. - reprezentowanemu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w imieniu którego działa Marszałek Województwa (
Czytaj więcej»

IV P 317/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 317/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Ławnicy: Zofia Pasternak Genowefa Puzio Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 12 października 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa E. L. przeciwko Gimnazjum im. (...) w Ł. o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę I przywraca powódkę E. L. do pracy u pozwanego Gimnazjum
Czytaj więcej»

IV P 329/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-29

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 329/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Ławnicy: Irena Brzychczy Halina Szostkiewicz-Daraż Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa I. K. przeciwko Szkole Podstawowej w D. o przywrócenie do pracy I przywraca powódkę I. K. do pracy w pozwanej Szkole Podstawowej w D. na dotyc
Czytaj więcej»