Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
274

V GC 1318/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-09-28

Data publikacji: 2016-04-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 1318/14 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego z dnia 8 września 2015 r. Powód (...) Sp. z o.o. w Ś. pozwem z dnia 26 czerwca 2014 r. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 6208,80 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 29 maj 2014 r. do dnia zapłaty i kosztami postępowania. W uzasadnieniu pozwu powód podał, iż w okresie od dnia 5.04.2014 r., do 29.05.2014 r. przez 34 doby wynajmował poszkodowanemu, którego pojazd doznał szkody komunikacyjnej, pojazd zastępczy P. (...) odp
Czytaj więcej»

V GC 1351/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-06-10

Data publikacji: 2015-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 1351/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Zalewska Protokolant: Anna Jakóbczak po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie, sprawy z powództwa: (...) Sp. z o.o. w Ś. przeciwko Towarzystwo (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwo (...) w W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w Ś. kwotę 3 972,90 zł (trzy tysiące dziewięćset siedemdzi
Czytaj więcej»

V GC 1548/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-06-11

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 1548/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Gruba Protokolant: St. sekr. sądowy Bożena Grabowska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie, sprawy z powództwa: (...) 1 Fundusz (...) w W. przeciwko K. B. o zapłatę I Oddala powództwo, II zasądza od powoda (...) 1 Fundusz (...) w W. na rzecz pozwanej K. B. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tyt
Czytaj więcej»

V GC 1680/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2016-04-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 1680/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Witold Olech Protokolant: sekr.sądowy Barbara Pałac po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Spółdzielnia (...) w R. przeciwko P. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. K. na rzecz powoda (...) Spółdzielnia (...) w R. kwotę 979,08 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotyc
Czytaj więcej»

V GC 1751/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 1751/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Gruba Protokolant: St. sekr. sądowy Bożena Grabowska po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie sprawy z powództwa: A. W. przeciwko (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powoda A. W. kwotę 28 548,42 zł (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych czterdzieści
Czytaj więcej»

IV P 231/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-01

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Sprawdzenie okoliczności, o których mowa w art. 52 § 1 pkt 1 kp powinno nastąpić w ramach wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, które należy wszcząć niezwłocznie a także sprawnie przeprowadzić. W przeciwnym wypadku dochodzi do uchybienia terminu z art. 52 § 2 kp.”
Sygn. akt IV P 231/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Ławnicy: Marian Bartnik Grażyna Domin Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 1 października 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa W. M. (1) przeciwko P. K. Sp. z o.o. z siedzibą w R. o odszkodowanie I zasądza od pozwanego P. K. Sp. z o.o. z siedzibą w R. na rzecz powoda W. M. (1) kwotę
Czytaj więcej»

IV P 253/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 253/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus Protokolant: Renata Pieczonka po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa P. B. i O. Ď. przeciwko Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z siedzibą w W. reprezentowanemu przez Marszałka Województwa (...) o zapłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonyc
Czytaj więcej»

IV P 265/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Istotą prowadzenia działaności gospodarczej jest działalność zarobkowa, w związku z tym, dla ustalenia czy działalność jest faktycznie wykonywana w myśl art 8a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. 2014 r., poz. 272) należy brać pod uwagę czy podmiot podejmuje działania (...)
Sygn. akt IV P 265/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa V. O. przeciwko Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z siedzibą w W. - reprezentowanemu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w imieniu którego działa Marszałek Województwa (
Czytaj więcej»

IV P 317/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 317/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Ławnicy: Zofia Pasternak Genowefa Puzio Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 12 października 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa E. L. przeciwko Gimnazjum im. (...) w Ł. o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę I przywraca powódkę E. L. do pracy u pozwanego Gimnazjum
Czytaj więcej»

IV P 329/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-29

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 329/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Ławnicy: Irena Brzychczy Halina Szostkiewicz-Daraż Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa I. K. przeciwko Szkole Podstawowej w D. o przywrócenie do pracy I przywraca powódkę I. K. do pracy w pozwanej Szkole Podstawowej w D. na dotyc
Czytaj więcej»