Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
276

IV U 360/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV U 360/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus Protokolant: Renata Pieczonka po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku W. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania W. D. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 2 czerwca 2014 r.
Czytaj więcej»

IV U 361/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2016-03-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałęgo uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na (...)
Sygn. akt IV U 361/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 5 października 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku M. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania M. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 18 czerwca 2015
Czytaj więcej»

IV U 385/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-01-14

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy z uwagi na schorzenia, będące następstwem wypadku przy pracy a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy".
Sygn. akt IV U 385/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2016r. w Rzeszowie sprawy z wniosku M. O. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o świadczenie rehabilitacyjne na skutek odwołania M. O. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 28 maja 2015
Czytaj więcej»

IV U 389/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-23

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wydanie przez organ rentowy niezgodnej z prawem decyzji odmawiającej wypłaty świadczenia w sytuacji, gdy było możliwe wydanie decyzji zgodnej z prawem, gdy ubezpieczony wykazał wszystkie przesłanki do wypłaty świadczenia, oznacza, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które organ rentowy ponosi odpowiedzialność.
Sygn. akt IV U 389/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus Protokolant: Renata Pieczonka po rozpoznaniu w dniu 23 października 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku R. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania R. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 25 maja 2
Czytaj więcej»

IV U 394/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-09-23

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Prawo do jednorazowego odszkodowania pieniężnego z tytułu wypadku przy pracy należy do spadku po uprawnionym członku rodziny pracownika, który zmarł wskutek tego wypadku. Przepis dotyczy kręgu osób uprawnionych do otrzymania takiego odszkodowania nie reguluje w żadnym razie sukcesji prawa do odszkodowania. Nie wyłącza zatem zastosowania (...)
Sygn. akt IV U 394/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa R. B. , W. T. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przy udziale (...) S.A. Zakład Produkcyjny (...) o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania R. B. , W. T. od decyzji Zakładu
Czytaj więcej»

IV U 401/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskania zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.
Sygn. akt IV U 401/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku P. L. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o świadczenie rehabilitacyjne na skutek odwołania P. L. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 16 czerwca 2015 r.
Czytaj więcej»

IV U 410/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV U 410/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus Protokolant: Renata Pieczonka po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku G. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o świadczenie rehabilitacyjne na skutek odwołania G. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 9 lipca 2
Czytaj więcej»

IV U 416/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała: (...)
Sygn. akt IV U 416/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku E. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przy udziale o zasiłek chorobowy na skutek odwołania E. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 16 czerwca 2015
Czytaj więcej»

IV U 421/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-11-05

Data publikacji: 2016-05-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Nieprawdziwych danych, o których mowa w art. 84 ust. 6. ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie stanowią dane, dotyczące daty ustania stosunku pracy, które po dniu ich przekazania do organu rentowego uległy zmianie na skutek zawarcia ugody sądowej, na mocy której strony stosunku pracy zmieniły datę ustania (...)
Sygn. akt IV U 421/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku Okręgowej Izby (...) w R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przy udziale J. C. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania Okręgowej Izby (...) w R. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społ
Czytaj więcej»

IV U 450/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-12-02

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV U 450/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku W. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania W. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia (...) r. znak (...)- (...)
Czytaj więcej»