Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
274

II K 114/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 114/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Rafał Mnich Protokolant - Anna Skalniak po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. sprawy karnej K. S. s. T. i H. ur. (...) w N. PESEL (...) oskarżonego o to, że: w dniu 2 lutego 2016r. około godziny 19:10 w R. na ulicy (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,89 promila, 0,93 promila alkoholu w wydychanym powietrzu
Czytaj więcej»

II K 121/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-12-11

Data publikacji: 2018-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: instytucja wymiaru kary łącznej nie ma służyć gratyfikacji dla sprawcy, nawet jeśli w warunkach zakładu karnego zachowuje się poprawnie, co jest zresztą jego obowiązkiem, a wyłącznie eliminować wielość kar z procesu ich wykonywania. Ewentualnie może wpłynąć na zmniejszenie wymiaru kary, w sytuacji bliskiego zbiegu, związku przyczynowo - (...)
Sygn. akt II K 121/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący SSR Katarzyna Baryła Protokolant Katarzyna Antonik przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie Ewy Bielańskiej - Białek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2017 r. sprawy T. K. s. W. i B. , zd. K. ur. (...) w R. skazanego prawomocnymi wyrokami: I Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 11 lipca 2006 r., sygn. akt X
Czytaj więcej»

II K 203/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-06-29

Data publikacji: 2016-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 203/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 9 czerwca 2016r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Od kwietnia 2015r. G. K. starał się o udzielenie mu przez (...) z/s w W. Oddział w R. kredytu hipotecznego w kwocie 220 000 zł na zakup mieszkania. W tej sytuacji została wszczęta procedura kredytowa, której prowadzeniem zajmowała J. P. zatrudniona na stanowisku doradcy klienta w (...) w R. . Na podstawie informacji uzyskanych od oskarżonego wypełniła ona wniosek o udzielenie kredytu hipotec
Czytaj więcej»

II K 240/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-04-03

Data publikacji: 2017-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W tym miejscu zauważyć należy, iż nie można zawsze utożsamiać faktu posiadania dokumentu prawa jazdy z posiadaniem uprawnień do kierowania pojazdami, co może wynikać chociażby z tego, iż nie każda osoba zobowiązania do zwrotu dokumentu czyni to. Nie można również uznać, iż jak miało to miejsce w stosunku do oskarżonego, posiadanie (...)
Sygn. akt II K 240/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 16 marca 2017 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Decyzją Prezydenta Miasta K. z dnia (...) ., (...) wobec oskarżonego R. S. (1) na podstawie art. 140 ust. 1 pkt. 4 (...) orzeczono cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi kat. B do czasu uzyskania wymaganych kwalifikacji w kat. B niezbędnych do kierowania pojazdami potwierdzonych pozytywnym wynikiem kontrolnego egzaminu sprawdzającego. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej
Czytaj więcej»

II K 259/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-08-25

Data publikacji: 2016-10-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 259 /14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie w II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Wioletta Zawora Protokolant – Anna Pieczek W obecności Prokuratury Rejonowej w Jaśle – Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla miasta R. J. K. (1) przy udziale oskarżycieli posiłkowych M. P. (1) , M. P. (2) i M. K. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.11.2014 r., 15.12.2014 r., 22.12.2014 r., 12.01.2015 r., 02.02.2015 r., 23.02.2015
Czytaj więcej»

II K 303/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 279 § 1 kk. iż odpowiedzialności karnej podlega osoba, która dokonuje zaboru cudzej rzeczy w celu jej przywłaszczenia, przy czym zabór ten jest dokonywany po uprzednim włamaniu, tj. usunięciu zabezpieczenia, jakie chroniło rzecz. Realizacja tego czynu polega więc na działaniu sprawcy, związanym z przełamaniem zabezpieczenia, a następnie (...)
Sygn. akt II K 303/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Katarzyna Baryła Protokolant (...) przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla miasta R. – S. S. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 4 października 2016r., 8 grudnia 2016r. oraz 23 marca 2017 r. sprawy karnej E. Ś. c. K. i A. zd. M. ur. (...) w R. oskarżonej o to że : w bliżej nieokreślonym czasie, nie wcześniej jak w dniu 20 sier
Czytaj więcej»

II K 317/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-06-08

Data publikacji: 2016-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 317/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 17 maja 2016 roku A. L. (1) został oskarżony o to, że w dniach 8-11 kwietnia 2014 r. w G. na terenie (...) przy ul. (...) , za pośrednictwem S. (...) , wbrew przepisom administracyjnym, tj. Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r., usiłował wywieźć za granicę do N. odpady w postaci zdemontowanych części samochodowych zakwalifikowane jako odpady o kodzie 16 01 21 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w kontenerze
Czytaj więcej»

II K 381/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 381/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie w II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Wioletta Zawora Protokolant – A. P. w obecności oskarżycielki posiłkowej K. T. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2016 sprawy z oskarżenia (...) przeciwko: P. M. s. S. i A. zd. S. ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: w dniu 2 marca 2016 r. około godz. 9:37 w R. na ul. (...) niemyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w r
Czytaj więcej»

II K 381/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-12-06

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 381/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 17 listopada 2016 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 2 marca 2016 r. około godziny 09:37 pokrzywdzona K. T. (1) zmierzała pieszo w kierunku swojej szkoły usytuowanej przy ul. (...) w R. . W tym czasie warunki atmosferyczne były złe, było całkowite zachmurzenie, było zimno 2 Cº, jezdnia była mokra. Było ślisko i padała mżawka. W związku z tym, iż szkoła pokrzywdzonej znajdowała się po drugiej stronie ulicy niż ta którą szła, K. T. (1
Czytaj więcej»

II K 400/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2018-01-22

Data publikacji: 2018-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 400/16 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2017 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W R. przy ul. (...) został wybudowany przez firmę (...) , stanowiącą współwłasność A. D. (1) , blok mieszkalny, w którym następnie sprzedano poszczególne lokale mieszkalne, ich właściciele tworzą wspólnotę mieszkaniową decydującą w sprawach nieruchomości, zwłaszcza części wspólnych, zarządcą jest (...) w R. . Członkowie wspólnoty są właścicielami poszczególnych
Czytaj więcej»