Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
275

II K 925/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-04-28

Data publikacji: 2016-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 925/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie w II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Wioletta Zawora Protokolant –Anna Pieczek przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla miasta R. M. K. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2016 r., sprawy: T. K. s. L. i M. zd. (...) ur. (...) w R. oskarżonego o to, że: w dniu 14 sierpnia 2015 roku ok. godz. 21.00 w R. na ul. (...) kierował w ruchu lądowym pojazdem
Czytaj więcej»

II K 938/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-09-27

Data publikacji: 2016-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: mając na uwadze treść przepisu art. 4 § 1 kk w sytuacji, gdy wobec sprawcy zostały orzeczone wyroki skazujące mogące podlegać połączeniu tak przed 1 lipca 2015r., jak i po tej dacie, przy czym ocena ta winna być dokonywana z perspektywy daty uprawomocnienia się wyroku, nie ma przeszkód by orzec karę łączną tak w oparciu o nowo obowiązujące (...)
Sygn. akt II K 938/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący SSR Katarzyna Baryła Protokolant Katarzyna Antonik przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla miasta R. K. D. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 21 kwietnia 2016 r., 21 czerwca 2016 r. oraz 15 września 2016 r. sprawy R. M. s. P. i R. , zd. D. T. ur. (...) w R. skazanego prawomocnymi wyrokami: I (...) z dnia 5 czerwca 2008
Czytaj więcej»

II W 321/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-11-14

Data publikacji: 2016-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 321/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Wioletta Zawora Protokolant: Anna Pieczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06.07.2016r., 24.08.2016r., 14.09.2016r., 27.10.2016r., 14.11.2016r. sprawy z oskarżenia publicznego przeciwko: Z. K. c. C. i J. zd. D. ur. (...) w L. obwinionej o to, że: w dniu 21 stycznia 2016 roku ok. godz. 14:35 w R. na ul. (...) przekraczając jezdnię prz
Czytaj więcej»

II W 1136/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2016-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Fakt pozostawiania pod wpływem alkoholu - stanu nietrzeźwości, w który obwiniony sam się wprawił, pozostaje bez wpływu na ocenę jego poczytalności, art. 17 § 3 kw
Sygn. akt II W 1136/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 24 października 2016 r. W dniu 18 grudnia 2014 r. około godziny 23:00 obwiniony I. K. (1) wspólnie ze swoimi kolegami: B. C. , G. K. , K. P. , J. H. i K. W. udali się do klubu studenckiego (...) , mieszczącego się przy ul. (...) w R. . W lokalu tym wymienieni bawili się i spożywali alkohol. W pewnym momencie pomiędzy obwinionym i jego kolegami m.in. B. C. i G. K. , a inną grupą osób znajdujących się w klubie doszło do przepychanek i wymiany ciosó
Czytaj więcej»

II W 2285/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-08-18

Data publikacji: 2016-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 2285/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Katarzyna Baryła Protokolant – K. A. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 7 marca 2016 r., 16 maja 2016 r. oraz 8 sierpnia 2016 r. sprawy z oskarżenia publicznego: K. K. c. J. i A. zd. Ś. ur. (...) w M. obwinionej o to, że: I w dniu 7 września 2015 r. ok. godz. 13:30 w R. na skrzyżowaniu (...) z ul. (...) kierując pojazdem marki M. o
Czytaj więcej»

III Nsm 652/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2015-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stwierdzenie tego, że wynagrodzenie powinno być pokryte ze środków budżetowych, nie jest równoznaczne z obowiązkiem uwzględnienia wniosku w całości. Wysokość wynagrodzenia kuratora powinna być określona w każdym wypadku na podstawie charakteru sprawy oraz niezbędnych nakładów pracy, wyrażających się we wkładzie kuratora w zakresie jej (...)
Sygn. akt III Nsm 652/15 POSTANOWIENIE Dnia 5 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie – III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Kallaus Ławnicy: ----- Protokolant: sekr. sądowy Ewelina Marszał po rozpoznaniu w dniu 5 października 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie z wniosku A. J. z udziałem Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie oraz małoletnich K. , K. , K. i K. (...) reprezentowanych przez M. i A. (...) o przyznanie wynagrodzenia p o s t a n a w i
Czytaj więcej»

III RC 151/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-09-07

Data publikacji: 2015-10-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli sytuacja materialna jednego z rodziców uległa zasadniczej poprawie, gdyż znacząco wzrosły jego dochody, to zmiana ta automatycznie winna przedłożyć się na poprawę warunków egzystencji dziecka. Aspekt wychowawczy obowiązku alimentacyjnego, wyrażający się w osobistych staraniach o małoletniego, choć jest bardzo ważny , to jednak nie może (...)
Sygn. akt III RC 151/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie – III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Kallaus Ławnicy:------------- Protokolant:Marlena Worosz po rozpoznaniu w dniu 07 września 2015 roku w Rzeszowie sprawy z powództwa małoletnich E. W. (1) i M. W. (1) działających przez przedstawicielkę ustawową I. W. (1) przeciwko K. W. (1) o podwyższenie alimentów I. podwyższa zasądzone wyrokiem Sądu Okr
Czytaj więcej»

IV P 32/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-09-23

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Zgodnie z art. 80 KP wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Pracodawca jest obowiązany wypłacić wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej. 2. Gdy pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia w ustalonym terminie, (...)
Sygn. akt IV P 32/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Ławnicy: Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa J. S. przeciwko (...) Sp. z o.o. w S. M. o wynagrodzenie I zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. w S. M. na rzecz powoda J. S. kwotę 8 679,31 zł (osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć
Czytaj więcej»

IV P 101/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-09-28

Data publikacji: 2016-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sięgnięcie po rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia może nastąpić w przypadku zaistnienia sytuacji kwalifikowanych, nacechowanych szczególnie nagannym zachowaniem pracownika, zagrażającym istotnym interesom pracodawcy. Wymaga zatem stosownej refleksji, analizy i wyważenia, zwłaszcza, że w przypadku niezadawalającej oceny współpracy z (...)
Sygn. akt IV P 101/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Ławnicy: Grażyna Domin Halina Szostkiewicz-Daraż Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 28 września 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa K. A. przeciwko Szkoła Podstawowa nr (...) w R. o przywrócenie do pracy I przywraca powoda K. A. do pracy u pozwanego Szkoły Podstawowej nr (...) w R.
Czytaj więcej»

IV P 129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-01-19

Data publikacji: 2015-10-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: Niewywiązywanie się przez pracodawcę z obowiązku rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy powoduje dla niego niekorzystne skutki procesowe wówczas gdy pracownik udowodni swoje twierdzenia za pomocą innych środków dowodowych niż dokumentacja dotycząca czasu pracy.
Sygn. akt IV P 129/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa M. P. przeciwko T. S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w R. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej I zasądza od
Czytaj więcej»