Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
274

IV U 205/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2016-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za stały uszczerbek na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za stały uszczernbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje (...)
Sygn. akt IV U 205/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 5 października 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku B. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. przy udziale o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania B. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. z dnia 25
Czytaj więcej»

IV U 236/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV U 236/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus Protokolant: Katarzyna Jemioła po rozpoznaniu w dniu 18 września 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku S. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. przy udziale o świadczenie rehabilitacyjne na skutek odwołania S. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J.
Czytaj więcej»

IV U 305/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-08-20

Data publikacji: 2015-12-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.
Sygn. akt IV U 305/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku P. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania P. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 28 kwietnia 2015 r. zn
Czytaj więcej»

IV U 317/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-08

Data publikacji: 2016-03-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: „Okolicznościami, które skutkowały wydaniem decyzji odmawiającej prawa do prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego, za które organ rentowy ponosi odpowiedzialność są min.: dokonanie niewłaściwej oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o to świadczenie przez lekarza orzecznika lub głównego lekarza orzecznika oddziału oraz błąd w (...)
Sygn. akt IV U 317/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku Z. J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o stwierdzenie nieważności decyzji, ewentualnie odsetki od jednorazowego odszkodowania na skutek odwołania Z. J. od decyzji Zakładu Ub
Czytaj więcej»

IV U 323/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-11-12

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "wskazanie konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które ukończyły 16 lat. Wskazanie to mieści się bowiem w definicji znacznego stopnia niepełnosprawności, zawartej w art. 4 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. (...)
Sygn. akt IV U 323/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku małoletniej K. K. – reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego – matkę M. K. przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w (...) o ustalenie na skutek odwołania małoletni
Czytaj więcej»

IV U 421/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-11-05

Data publikacji: 2016-05-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Nieprawdziwych danych, o których mowa w art. 84 ust. 6. ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie stanowią dane, dotyczące daty ustania stosunku pracy, które po dniu ich przekazania do organu rentowego uległy zmianie na skutek zawarcia ugody sądowej, na mocy której strony stosunku pracy zmieniły datę ustania (...)
Sygn. akt IV U 421/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku Okręgowej Izby (...) w R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przy udziale J. C. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania Okręgowej Izby (...) w R. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społ
Czytaj więcej»

IV U 450/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-12-02

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV U 450/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku W. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania W. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia (...) r. znak (...)- (...)
Czytaj więcej»

IV U 451/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2016-04-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W przypadku, gdy odmówiono ubezpieczonemu prawa do jednego świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego z uwagi na prawną kwalifikację zdarzenia, niedopuszczalne jest ponowne weryfikowanie tej kwalifikacji i ewentualne przyznanie prawa do innego świadczenia z tego samego rodzaju ubezpieczenia i na podstawie tego samego zdarzenia. Chodzi bowiem o (...)
Sygn. akt IV U 451/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku P. Ł. (...) Sp. z o.o. w R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania P. Ł. (...) Sp. z o.o. w R. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznyc
Czytaj więcej»

IV U 455/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy".
Sygn. akt IV U 455/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku K. K. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o świadczenie rehabilitacyjne na skutek odwołania K. K. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 28 sierpnia 201
Czytaj więcej»

IV U 484/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-11-19

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Okolicznością, która skutkowała wydaniem decyzji odmawiającej prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego, za która organ rentowy ponosi odpowiedzialność jest min. błąd w wykładni lub zastosowaniu prawa materialnego".
Sygn. akt IV U 484/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku A. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. o odsetki na skutek odwołania A. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. z dnia 17 lipca 2015 r. znak (...)- (...) I zm
Czytaj więcej»