Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
257

II K 1007/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 1007/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 10 stycznia 2017 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: L. W. (1) zamieszkuje wspólnie z J. W. (1) w R. przy ul. (...) mieszkanie nr (...) . Oskarżony i J. W. (1) pozostawali przez kilkanaście lat w związku małżeńskim, który został unieważniony przez Sąd. Wymienione mieszkanie stanowi wyłączną własność L. W. (1) , a J. W. (1) zamieszkuje tam za jego zgodą. J. W. (1) nie ma pracy, ani innego źródła utrzymania, od wielu lat korzysta z pomocy pr
Czytaj więcej»

II K 902/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-03-20

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zauważyć należy, iż ocena stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu z art. 178a § 1 kk, jej stopniowalność, pomimo powszechnego i jak najbardziej słusznego przekonania o społecznej szkodliwości tegoż występku, również z uwagi częstość jego popełniania, jest jak najbardziej dopuszczalna. Żaden z przepisów kodeksu karnego nie nakazuje Sądowi w tym przypadku dokonania oceny stopnia winy, czy też społecznej szkodliwości tego rodzaju występku, jako bezwzględnie wyższy niż nie znaczny. Na stopień społecznej szkodliwości tylko abstrakcyjnie wskazuje ustawowe zagrożenie karą określone w art. 178a § 1 kk, które również nie wyklucza, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, stosowania dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania.
Sygn. akt II K 902/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Baryła Protokolant: A. P. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla miasta R. P. P. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 11.08.2016 r., 18.10.2016 r., 15.12.2016 r. oraz 09.03.2017 r. sprawy karnej: D. A. c. A. i M. zd. G. ur. (...) w R. oskarżonej o to że : w dniu 30 października 2015 roku ok. godz. 8:35 w R. na ul. (
Czytaj więcej»

V GC 641/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-06-24

Data publikacji: 2015-08-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 641/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO w SR Elżbieta Mikuła-Sztuka Protokolant: sekr.sądowy Justyna Seidler po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w Ś. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w Ś. kwotę 799,76 zł (siedemset dziewięćdziesiąt
Czytaj więcej»

V GC 1149/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-07-06

Data publikacji: 2015-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 1149/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 24 czerwca 2015 r. Pozwem z dnia 10 lipca 2014 r. powód (...) Sp. z o.o. w Ś. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 313,65 zł z ustawowymi odsetkami o dnia 17 czerwca 2014 r. z tytułu odszkodowania z OC za okres najmu pojazdu zastępczego i kosztami. Nakazem zapłaty z dnia 14 lipca 2014r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie zasądził należność powoda objętą pozwem w całości. Pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniósł o oddalenie powództwa
Czytaj więcej»

V GC 1149/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-06-24

Data publikacji: 2015-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 1149/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO w SR Elżbieta Mikuła-Sztuka Protokolant: sekr.sądowy Justyna Seidler po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w Ś. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w Ś. kwotę 313,65 zł (trzysta trzynaście złoty
Czytaj więcej»

II K 897/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-07-10

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Rozważyć należy, czy decyzja prokuratora o zatwierdzeniu postanowienia o zastosowaniu postępowania w stosunku do nieobecnych ma charakter wpadkowy, podobny do orzeczeń, zarządzeń wymienionych w art. 122 § 2 zd. 1 kks, czy też ma znaczenie dla dalszego toku postępowania i skutkuje de facto obcięciem przez prokuratora nadzoru nad postępowaniem. W ocenie Sądu tego rodzaju czynność prokuratora stanowi czynność nadzorczą, bowiem zatwierdzenie przez prokuratora postanowienia wydanego w trybie art. 175 § 1 kks przesądza o jego dalszym toku, stosowaniu szczególnego trybu, który prowadzi do obligatoryjnej obrony, art. 176 § 1 kks. Stanowisko to jest tym bardziej uzasadnione, iż nadzór prokuratora nad postępowaniem jest obowiązkowy w przypadku stwierdzenia okoliczności uzasadniających obronę obligatoryjną określonych w art. 79 § 1 kpk (art. 151c § 2 kks).
Sygn. akt II K 897/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 19 czerwca 2017 r. Postanowieniem z dnia 18 maja 2015 r. inspektor kontroli skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w R. wszczął dochodzenie w sprawie o to, że prowadząc działalność gospodarczą i będąc podatnikiem podatku od towarów i usług, działając czynem ciągłym w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2010 r., posługiwał się nierzetelnymi fakturami zakupu VAT, gdzie jako wystawca figuruje firma (...) , M. , ul. (...) ; nr (...) z dnia 10.09.2010 r
Czytaj więcej»

II K 692/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-07-11

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 692/16 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2017r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 20 sierpnia 2016 roku oskarżony K. K. był na zlocie motocyklowym i przez całą sobotę spożywał alkohol. Oskarżony wypił około 10 piw Ż. o pojemności 0,5 litra w okresie od godziny 10 do 21. Na drugi dzień 21 sierpnia 2016r., oskarżony wstał rano i udał się w drogę powrotną do domu motocyklem marki S. nr rej (...) Po drodze oskarżony został zatrzymany do kon
Czytaj więcej»

II K 692/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 692/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Wioletta Zawora Protokolant: (...) Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla miasta R. W. M. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 rudnia 2016 r., 19 stycznia 2017 r., 18 maja 2017 r., 22 czerwca 2017 r. sprawy przeciwko K. K. s. Z. i H. , z d. K. ur. (...) w L. oskarżonemu o to, że: w dniu 21 sierpnia 2016 r. około godz. 11.40
Czytaj więcej»

II K 897/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-06-19

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Rozważyć należy, czy decyzja prokuratora o zatwierdzeniu postanowienia o zastosowaniu postępowania w stosunku do nieobecnych ma charakter wpadkowy, podobny do orzeczeń, zarządzeń wymienionych w art. 122 § 2 zd. 1 kks, czy też ma znaczenie dla dalszego toku postępowania i skutkuje de facto obcięciem przez prokuratora nadzoru nad postępowaniem. W ocenie Sądu tego rodzaju czynność prokuratora stanowi czynność nadzorczą, bowiem zatwierdzenie przez prokuratora postanowienia wydanego w trybie art. 175 § 1 kks przesądza o jego dalszym toku, stosowaniu szczególnego trybu, który prowadzi do obligatoryjnej obrony, art. 176 § 1 kks. Stanowisko to jest tym bardziej uzasadnione, iż nadzór prokuratora nad postępowaniem jest obowiązkowy w przypadku stwierdzenia okoliczności uzasadniających obronę obligatoryjną określonych w art. 79 § 1 kpk (art. 151c § 2 kks).
Sygn. akt II K 897/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Katarzyna Baryła Protokolant (...) Przy udziale przedstawiciela (...) Skarbowego w P. – B. P. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 23 czerwca 2016r., 22 września 2016r., 5 grudnia 2016r., 28 lutego 2017r., 13 kwietnia 2017 r. , 12 czerwca 2017r. sprawy karnej T. B. s. E. i A. z d. G. ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: prowadząc dział
Czytaj więcej»

II K 598/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-03-20

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 598/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Baryła Protokolant: A. P. przy udziale oskarżyciela publicznego Prokuratora Prokuratury Rejonowej w R. B. K. oraz oskarżyciela posiłkowego E. J. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 14.01.2016 r., 10.03.2016 r., 25.10.2016 r., 20.12.2016 r. oraz 09.03.2017 r. sprawy karnej T. K. s. J. i M. zd. R. ur. (...) w K. oskarżonego o to,
Czytaj więcej»