Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
274

V GC 1318/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-09-28

Data publikacji: 2016-04-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 1318/14 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego z dnia 8 września 2015 r. Powód (...) Sp. z o.o. w Ś. pozwem z dnia 26 czerwca 2014 r. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 6208,80 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 29 maj 2014 r. do dnia zapłaty i kosztami postępowania. W uzasadnieniu pozwu powód podał, iż w okresie od dnia 5.04.2014 r., do 29.05.2014 r. przez 34 doby wynajmował poszkodowanemu, którego pojazd doznał szkody komunikacyjnej, pojazd zastępczy P. (...) odp
Czytaj więcej»

V GC 1351/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-06-10

Data publikacji: 2015-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 1351/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Zalewska Protokolant: Anna Jakóbczak po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie, sprawy z powództwa: (...) Sp. z o.o. w Ś. przeciwko Towarzystwo (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwo (...) w W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w Ś. kwotę 3 972,90 zł (trzy tysiące dziewięćset siedemdzi
Czytaj więcej»

V GC 1548/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-06-11

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 1548/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Gruba Protokolant: St. sekr. sądowy Bożena Grabowska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie, sprawy z powództwa: (...) 1 Fundusz (...) w W. przeciwko K. B. o zapłatę I Oddala powództwo, II zasądza od powoda (...) 1 Fundusz (...) w W. na rzecz pozwanej K. B. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tyt
Czytaj więcej»

V GC 1680/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2016-04-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 1680/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Witold Olech Protokolant: sekr.sądowy Barbara Pałac po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Spółdzielnia (...) w R. przeciwko P. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. K. na rzecz powoda (...) Spółdzielnia (...) w R. kwotę 979,08 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotyc
Czytaj więcej»

V GC 1751/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 1751/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Gruba Protokolant: St. sekr. sądowy Bożena Grabowska po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie sprawy z powództwa: A. W. przeciwko (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powoda A. W. kwotę 28 548,42 zł (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych czterdzieści
Czytaj więcej»

II K 12/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2016-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 12/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie w II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Wioletta Zawora Protokolant – A. P. przy udziale oskarżyciela skarbowego J. K. z P. S. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.10.2015r., 18.11.2015r., 07.01.2016r., 31.03.2016r., 21.04.2016r. sprawy: T. F. s. K. i B. ur. (...) w J. oskarżonego o to, że : sprawując w okresie od 07.12.2011r. do 28.02.2013r. (uchwała (...) ) funkcję prezesa
Czytaj więcej»

II K 35/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-08-18

Data publikacji: 2016-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 35/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Wioletta Zawora Protokolant: Anna Pieczek przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów – J. K. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.05.2016r., 20.06.2016r., 18.08.2016r. sprawy przeciwko A. K. z d. D. s. K. i B. z d. P. ur. (...) w R. oskarżonego o to, że: w dniu 24.06.2012 r. w R. w celu osiągnięcia korzyści mająt
Czytaj więcej»

II K 35/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-09-27

Data publikacji: 2016-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. II K 35/14 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 07.05. 2012 r. przedstawiciel handlowy firmy (...) udała się wraz z kierownikiem firmy (...) M. N. do lokalu mieszczącego się przy ul. (...) w R. . Celem wizyty było udzielenie pożyczki gotówkowej oskarżonemu A. K. , który w/w okresie nosił nazwisko D. , w związku z wyrażoną wcześniej telefonicznie chęcią skorzystania z niej. Była to tzw. "chwilówka". Pr
Czytaj więcej»

II K 78/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-06-08

Data publikacji: 2016-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 78/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 12 maja 2016 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 18 stycznia 2016 r. K. B. (1) kierował samochodem osobowym marki O. (...) nr rej. (...) , jechał ulicą (...) w R. . Około godz. 13.15 oskarżony został zatrzymany przez funkcjonariusza Policji E. M. do kontroli drogowej. Podczas kontroli K. B. (1) został poddany badaniu stanu trzeźwości za pomocą A. , w pierwszym badaniu przeprowadzonym o godz. 13.19 uzyskał on wynik pozytywny – 0,36 mg/
Czytaj więcej»

II K 102/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-05-17

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Udzielający pomocy obejmować musi świadomością to, że podejmując określone czynności lub niewykonując ciążącego na nim obowiązku niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego w ten sposób ułatwia innej osobie popełnienie czynu zabronionego oraz obejmować świadomością, że czyni to w odniesieniu do konkretnego, scharakteryzowanego w (...)
Sygn. akt II K 102/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 27 marca 2017 roku Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Oskarżony M. K. i oskarżona A. K. zawarli, w dniu (...) r., związek małżeński, z którego posiadają dwoje małoletnich dzieci. W dniu (...) r. pomiędzy Bankiem (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. a kredytobiorcą – odpowiedzialnymi solidarnie za spłatę zadłużenia M. K. i A. K. zawarta została umowa kredytu budowlano – hipotecznego nr (...)- (..
Czytaj więcej»