Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
274

IV P 467/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Pracodawca, który przez trzy kolejne miesiące nie wypłaca pracownikowi w terminie stosunkowo niskiego wynagrodzenia za pracę, opóźniając się z jego wypłatą blisko lub ponad 2 tygodnie, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia”.
Sygn. akt IV P-upr 467/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa M. C. i M. S. – pozwanych wzajemnych przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Przedsiębiorstw (...) (...) Sp. z o.o. w W. – powodowi wzajemnemu o odszkodowanie I zasądza od pozwanego – powoda wzaje
Czytaj więcej»

IV P 545/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Z umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone z obowiązkiem wyliczenia się wynika jedynie odpowiedzialność pracowników za niedobór, tj. brak towaru (powierzonego mienia)
Sygn. akt IV P-Pm-upr 545/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016r. w Rzeszowie sprawy z powództwa Gminnej Spółdzielni (...) w B. przeciwko P. F. o odszkodowanie za mienie powierzone I umarza postępowanie w zakresie ograniczonej części powództwa, II w pozostałym zakresie powództwo oddala, III za
Czytaj więcej»

IV P 574/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-07-15

Data publikacji: 2015-10-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 574/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Gawełko-Bazan Ławnicy: Marian Bartnik Zofia Pasternak Protokolant: Katarzyna Jemioła po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa M. R. przeciwko Zespołowi Szkół (...) A. w R. o ustalenie istnienia stosunku pracy na podstawie mianowania I ustala, że powód M. R. od dnia 1 września 2
Czytaj więcej»

IV P 664/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Możliwość dochodzenia przez pracodawcę kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez pracownika zobowiązania powstrzymania się od działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy nie jest uzależniona od wystąpienia związanej z tym szkody. Pracownik może żądać zmniejszenia kary umownej jeżeli kara jest rażąco (...)
Sygn. akt IV P-Pm 664/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko K. T. o zapłatę kary umownej wynikającej z umowy o zakazie konkurencji I zasądza od pozwanego K. T. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 30.00
Czytaj więcej»

IV P 787/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Utrata zaufania nie może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli nie jest oparta na sprawdzalnych i znanych pracownikowi faktach (do których należy nawiązać w wypowiedzeniu), powinna znaleźć oparcie w przesłankach natury obiektywnej i racjonalnej, nie może być wynikiem arbitralnych ocen i subiektywnych uprzedzeń. Utrata zaufania do (...)
Sygn. akt IV P 787/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Ławnicy: Anna Kostyra Edward Wajda Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa Z. W. przeciwko (...) S.A. K. G. (...) Ochrony (...) w W. o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia warunków umowy o pracę I przywraca powoda Z. W. do pracy u pozwanego
Czytaj więcej»

IV U 17/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-21

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Do okresu zasiłkowego wlicza się wszytskie okresy nieprzerwanej nizdolności do pracy, jak również okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. 2. Okres zasiłkowy liczony jest na nowo, gdyż (...)
Sygn. akt IV U 17/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 21 października 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku G. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania G. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 16 lutego 2015r. znak (
Czytaj więcej»

IV U 158/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-08-19

Data publikacji: 2015-12-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV U 158/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus Protokolant: Renata Pieczonka po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku B. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przy udziale (...) Urzędu Wojewódzkiego w R. o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania B. W. od decyzji Zakładu Ubezpiec
Czytaj więcej»

IV U 205/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2016-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za stały uszczerbek na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za stały uszczernbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje (...)
Sygn. akt IV U 205/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 5 października 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku B. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. przy udziale o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania B. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. z dnia 25
Czytaj więcej»

IV U 236/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV U 236/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus Protokolant: Katarzyna Jemioła po rozpoznaniu w dniu 18 września 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku S. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. przy udziale o świadczenie rehabilitacyjne na skutek odwołania S. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J.
Czytaj więcej»

IV U 305/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-08-20

Data publikacji: 2015-12-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.
Sygn. akt IV U 305/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku P. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania P. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 28 kwietnia 2015 r. zn
Czytaj więcej»