Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
272

IV U 421/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-11-05

Data publikacji: 2016-05-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Nieprawdziwych danych, o których mowa w art. 84 ust. 6. ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie stanowią dane, dotyczące daty ustania stosunku pracy, które po dniu ich przekazania do organu rentowego uległy zmianie na skutek zawarcia ugody sądowej, na mocy której strony stosunku pracy zmieniły datę ustania (...)
Sygn. akt IV U 421/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku Okręgowej Izby (...) w R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przy udziale J. C. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania Okręgowej Izby (...) w R. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społ
Czytaj więcej»

IV U 455/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy".
Sygn. akt IV U 455/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku K. K. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o świadczenie rehabilitacyjne na skutek odwołania K. K. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 28 sierpnia 201
Czytaj więcej»

IV U 484/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-11-19

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Okolicznością, która skutkowała wydaniem decyzji odmawiającej prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego, za która organ rentowy ponosi odpowiedzialność jest min. błąd w wykładni lub zastosowaniu prawa materialnego".
Sygn. akt IV U 484/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku A. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. o odsetki na skutek odwołania A. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. z dnia 17 lipca 2015 r. znak (...)- (...) I zm
Czytaj więcej»

IV U 492/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Rażące niedbalstwo zachodzi wówczas gdy poszkodowany zachowuje się w sposób jaskrawo od norm bezpiecznego postępowania i świadczący o całkowitym zlekceważeniu przepisów, dotyczących ochrony życia i zdrowia. Innymi słowy rażące niedbalstwo ma miejsce wówczas gdy "na pierwszy rzut oka" zachowanie sprawcy można ocenić jaki obiektywnie (...)
Sygn. akt IV U 492/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Renata Darłak Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku B. Z. (1) przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowanemu przez Oddział (...) w R. o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania B. Z. (1) od decyzji Prezesa Kasy Rolniczeg
Czytaj więcej»

IV U 485/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. 2. Fakt uprzedniego zaliczenia danej osoby do umiarkowanego stopnia (...)
Sygn. akt IV U 485/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016r. w Rzeszowie sprawy z wniosku W. K. przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w (...) o ustalenie na skutek odwołania W. K. od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w (...) z dnia
Czytaj więcej»

IV U 504/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-09-09

Data publikacji: 2016-01-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV U 504/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus Protokolant: Renata Pieczonka po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku J. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przy udziale (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w R. o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołan
Czytaj więcej»

IV U 543/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 (...)
Sygn. akt IV U 543/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku A. C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o świadczenie rehabilitacyjne na skutek odwołania A. C. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 25 września 2015r. zna
Czytaj więcej»

V GC 90/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-06-11

Data publikacji: 2015-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V GC 90/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Gruba Protokolant: St. sekr. sądowy Bożena Grabowska po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie, sprawy z powództwa: (...) Spółka jawna J. P. , K. P. w R. przeciwko: (...) Spółka jawna w B. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Spółka jawna w B. na rzecz powoda (...) Spółka jawna J. P. , K. P. w R.
Czytaj więcej»

V GC 245/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-06-10

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 245/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO w SR Elżbieta Mikuła-Sztuka Protokolant: sekr.sądowy Justyna Seidler po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie, sprawy z powództwa A. P. (1) D. P. przeciwko (...) Sp. z o.o. w R. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. w R. na rzecz powódek solidarnych A. P. (1) i D. P. kwotę 2 899,10 zł (dwa t
Czytaj więcej»

V GC 612/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2015-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V GC 612/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Witold Olech Protokolant: sekr.sądowy Barbara Pałac po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie, sprawy z powództwa J. J. przeciwko Towarzystwo (...) w W. o zapłatę I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda J. J. na rzecz pozwanego Towarzystwo (...) w W. kwotę 77 zł tytułem kosztów procesu. Sędzia Sygn. akt V
Czytaj więcej»