Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
275

II K 1182/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-01-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 1182/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21.12.2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Rafał Mnich Protokolant - A. S. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2015 roku, 26 maja 2015 roku, 9 grudnia 2015 roku sprawy karnej R. Z. s. W. i M. ur. (...) w R. oskarżonego o to, że: w dniu 2 września 2010r. w K. , działając w zamiarze doprowadzenia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki gotówkowej, do niekorz
Czytaj więcej»

II K 1234/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2020-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 1234/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Wioletta Zawora Protokolant: Anna Pieczek w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla miasta R. J. K. (1) przy udziale oskarżyciela posiłkowego J. K. (2) po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 25 maja 2015 roku, 6 lipca 2015 roku, 14 października 2015 roku, 18 listopada 20015 roku, 30 marca 2016 roku sprawy z oskarżenia publiczn
Czytaj więcej»

II K 1234/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-05-02

Data publikacji: 2020-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 1234/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 12 kwietnia 2016 roku J. T. został oskarżony o to, że w dniu 30 maja 2014 roku w R. przy ul. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził J. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10452,70 zł, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wywiązania się z ustnej umowy zapłaty za naprawę samochodu marki O. (...) o nr rej. (...) czym spowodował straty w podanej wyżej wysokości na szkodę w/w pokrzywdzonego tj. o p
Czytaj więcej»

II W 239/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-09-05

Data publikacji: 2016-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 239/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P OL I T E J P O L S K I E J Dnia 05.09.2016 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Katarzyna Baryła Protokolant - A. P. przy udziale oskarżyciela posiłkowego (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 25.05.2015r., 16.07.2015r., 12.10.2015r., 21.03.2016r., 23.05.2016r., 20.06.2016r., 04.08.2016r., 11.08.2016r., 23.08.2016r. oraz 05.09.2016 r. sprawy przeciwko H. W. c. H. i W. z domu K. urodzonej
Czytaj więcej»

II W 239/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2016-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 239/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 5 września 2016 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 28 listopada 2016 r. R. G. (1) przyjechał samochodem marki S. (...) o nr rej. (...) wraz z żoną i mał. synem do R. na plac targowy. Pokrzywdzony zaparkował swój pojazd na chodniku na skrzyżowaniu ulic (...) , jego żona opuściła pojazd w celu wykonania zakupów, zaś R. G. (1) pozostał w środku wraz z dzieckiem. W pewnym momencie pokrzywdzony usłyszał uderzenie, wysiadł z pojazdu i wów
Czytaj więcej»

II W 321/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-12-05

Data publikacji: 2016-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 321/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 14 listopada 2016 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 21 stycznia 2016 r. około godziny 14.30 obwiniona Z. K. zmierzała do pracy, poruszając się pieszo od strony (...) w kierunku (...) w R. . W tym samym czasie (...) w R. prawym pasem ruchu od ul. (...) jechał pokrzywdzony R. S. , kierując taksówką - pojazdem marki (...) o nr rej. (...) . Na skrzyżowaniu pokrzywdzony skręcił w prawo w ulicę (...) , poruszając się z prędkością około 4
Czytaj więcej»

II W 1136/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2016-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Fakt pozostawiania pod wpływem alkoholu - stanu nietrzeźwości, w który obwiniony sam się wprawił, pozostaje bez wpływu na ocenę jego poczytalności, art. 17 § 3 kw
Sygn. akt II W 1136/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 24 października 2016 r. W dniu 18 grudnia 2014 r. około godziny 23:00 obwiniony I. K. (1) wspólnie ze swoimi kolegami: B. C. , G. K. , K. P. , J. H. i K. W. udali się do klubu studenckiego (...) , mieszczącego się przy ul. (...) w R. . W lokalu tym wymienieni bawili się i spożywali alkohol. W pewnym momencie pomiędzy obwinionym i jego kolegami m.in. B. C. i G. K. , a inną grupą osób znajdujących się w klubie doszło do przepychanek i wymiany ciosó
Czytaj więcej»

II W 2285/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-08-18

Data publikacji: 2016-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 2285/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Katarzyna Baryła Protokolant – K. A. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 7 marca 2016 r., 16 maja 2016 r. oraz 8 sierpnia 2016 r. sprawy z oskarżenia publicznego: K. K. c. J. i A. zd. Ś. ur. (...) w M. obwinionej o to, że: I w dniu 7 września 2015 r. ok. godz. 13:30 w R. na skrzyżowaniu (...) z ul. (...) kierując pojazdem marki M. o
Czytaj więcej»

III Nsm 652/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2015-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stwierdzenie tego, że wynagrodzenie powinno być pokryte ze środków budżetowych, nie jest równoznaczne z obowiązkiem uwzględnienia wniosku w całości. Wysokość wynagrodzenia kuratora powinna być określona w każdym wypadku na podstawie charakteru sprawy oraz niezbędnych nakładów pracy, wyrażających się we wkładzie kuratora w zakresie jej (...)
Sygn. akt III Nsm 652/15 POSTANOWIENIE Dnia 5 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie – III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Kallaus Ławnicy: ----- Protokolant: sekr. sądowy Ewelina Marszał po rozpoznaniu w dniu 5 października 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie z wniosku A. J. z udziałem Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie oraz małoletnich K. , K. , K. i K. (...) reprezentowanych przez M. i A. (...) o przyznanie wynagrodzenia p o s t a n a w i
Czytaj więcej»

III RC 151/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-09-07

Data publikacji: 2015-10-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli sytuacja materialna jednego z rodziców uległa zasadniczej poprawie, gdyż znacząco wzrosły jego dochody, to zmiana ta automatycznie winna przedłożyć się na poprawę warunków egzystencji dziecka. Aspekt wychowawczy obowiązku alimentacyjnego, wyrażający się w osobistych staraniach o małoletniego, choć jest bardzo ważny , to jednak nie może (...)
Sygn. akt III RC 151/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie – III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Kallaus Ławnicy:------------- Protokolant:Marlena Worosz po rozpoznaniu w dniu 07 września 2015 roku w Rzeszowie sprawy z powództwa małoletnich E. W. (1) i M. W. (1) działających przez przedstawicielkę ustawową I. W. (1) przeciwko K. W. (1) o podwyższenie alimentów I. podwyższa zasądzone wyrokiem Sądu Okr
Czytaj więcej»