Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
259

IV P 545/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Z umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone z obowiązkiem wyliczenia się wynika jedynie odpowiedzialność pracowników za niedobór, tj. brak towaru (powierzonego mienia)
Sygn. akt IV P-Pm-upr 545/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016r. w Rzeszowie sprawy z powództwa Gminnej Spółdzielni (...) w B. przeciwko P. F. o odszkodowanie za mienie powierzone I umarza postępowanie w zakresie ograniczonej części powództwa, II w pozostałym zakresie powództwo oddala, III za
Czytaj więcej»

IV U 305/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-08-20

Data publikacji: 2015-12-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.
Sygn. akt IV U 305/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku P. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania P. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 28 kwietnia 2015 r. zn
Czytaj więcej»

IV U 236/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV U 236/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus Protokolant: Katarzyna Jemioła po rozpoznaniu w dniu 18 września 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku S. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. przy udziale o świadczenie rehabilitacyjne na skutek odwołania S. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J.
Czytaj więcej»

IV U 361/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2016-03-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałęgo uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na (...)
Sygn. akt IV U 361/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 5 października 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku M. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania M. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 18 czerwca 2015
Czytaj więcej»

IV U 401/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskania zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.
Sygn. akt IV U 401/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku P. L. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o świadczenie rehabilitacyjne na skutek odwołania P. L. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 16 czerwca 2015 r.
Czytaj więcej»

IV U 410/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV U 410/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus Protokolant: Renata Pieczonka po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku G. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o świadczenie rehabilitacyjne na skutek odwołania G. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 9 lipca 2
Czytaj więcej»

IV U 360/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV U 360/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus Protokolant: Renata Pieczonka po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku W. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania W. D. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 2 czerwca 2014 r.
Czytaj więcej»

IV U 394/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-09-23

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Prawo do jednorazowego odszkodowania pieniężnego z tytułu wypadku przy pracy należy do spadku po uprawnionym członku rodziny pracownika, który zmarł wskutek tego wypadku. Przepis dotyczy kręgu osób uprawnionych do otrzymania takiego odszkodowania nie reguluje w żadnym razie sukcesji prawa do odszkodowania. Nie wyłącza zatem zastosowania (...)
Sygn. akt IV U 394/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015r. w Rzeszowie sprawy z powództwa R. B. , W. T. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przy udziale (...) S.A. Zakład Produkcyjny (...) o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania R. B. , W. T. od decyzji Zakładu
Czytaj więcej»

IV U 485/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. 2. Fakt uprzedniego zaliczenia danej osoby do umiarkowanego stopnia (...)
Sygn. akt IV U 485/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Ewa Grzybek po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016r. w Rzeszowie sprawy z wniosku W. K. przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w (...) o ustalenie na skutek odwołania W. K. od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w (...) z dnia
Czytaj więcej»

IV U 416/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała: (...)
Sygn. akt IV U 416/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Bury Protokolant: Magdalena Zając po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2015r. w Rzeszowie sprawy z wniosku E. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przy udziale o zasiłek chorobowy na skutek odwołania E. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 16 czerwca 2015
Czytaj więcej»